Doanh số của bộ đôi Galaxy S9/S9+ sau một tháng lên kệ thị trường tạm thời chỉ ngang bằng với bộ đôi S8/S8+ năm ngoái nhưng vẫn thua một b...
Read More