Galaxy A9 Pro đạt chứng nhận quốc tế FCC

Sau khi nhận được xác nhận của WiFi Alliance (WFA) và Special Interest Group Bluetooth (SIG), Samsung Galaxy A9 Pro (SM-A9100) cũng đã vượt qua rào cản FCC.


Cả hai tiêu chuẩn cũng như biến thể 2 SIM đã được phê duyệt bởi các cơ quan của Mỹ. Việc chứng nhận FCC một lần nữa cho thấy rằng thiết bị sẽ được bán trên toàn cầu mặc dù một ngày chính xác hoặc khung thời gian vẫn chưa được biết.

Cũng không biết là thết bị sẽ có giá chính xác là bao nhiêu tại từng khu vực, mặc dù châu Âu có vẻ là thị trường đầu tiên mà Samsung Galaxy A9 Pro có mặt
dienthoai2017
Share on Google Plus

About

^^

0 comments:

Đăng nhận xét